SEMBANG DAN REQUEST LAGU

Khamis, 27 Jun 2013

DJK FM


DJK AMIN

                                                             DJK JAN SERUNAI


                                                                     DJK SAM


                                               BERSAMA SAHABAT  DJK FM

                                                    STUDIO SEMENTARA DJK FM

                                                                  DJK ABU UBAID                                                              DJK ALONG

                                                                 DJK ALAMI